Sivusto on suunniteltu tavallisille selaimille, jotka noudattavat sovittuja web standardeja. Sivuja on kuitenkin mahdollista lukea vanhoillakin selaimilla.


Merikarvian lukio

Moodle-
verkkoympäristö

moodle -verkkoympäristö

Helmi

Helmi

Edumerikarvia O365 -pilvipalvelu

Office 365

Digiyouth -hanke

Digiyouth -hanke

Adobe Connect

Adobe Connect

Google Classroom

Google Classroom

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintolautakunta

Facebook-yhteisö

Merikarvian lukion Facebook-yhteisöOpiskelijat ja oppilaskunta

Koulussamme on noin 80 opiskelijaa, jotka tulevat Merikarvian lisäksi Siikaisista ja Isojoelta. Oppilaskunta tekee aktiivisesti yhteistyötä koulun opettajien kanssa ja järjestää erilaisia virkistystilaisuuksia ja -matkoja opiskelijoille. Oppilaskunnalla ja opiskelijoilla on käytössään omat viihtyisät tilat.

Opetusvälineet

Lukion tilat on varustettu nykyaikaisilla opiskeluvälineillä, kuten tietokoneilla, dokumenttikameroilla ja dataprojektoreilla. Tavoitteena on hankkia luokkiin myös älytaulut.

Kannettava tietokone

Jokainen lukion aloittava opiskelija saa käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen.

Pienet opetusryhmät

Opetusryhmiemme koot ovat pienet, mikä on opiskelun kannalta erittäin suuri etu.

Matkakulut

Merikarvian kunta osallistuu lukio-opiskelijoiden matkakuluihin.

Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Lukiossamme panostetaan voimakkaasti opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Koska koulumme on pieni, tunnemme hyvin kaikki oppilaat ja siten pystymme paneutumaan heidän opiskelunsa tukemiseen aivan eri tavalla kun on mahdollista suuressa yksikössä.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Opintoretket

Lukio tekee vuosittain useita opintoretkiä esimerkiksi Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Poriin.

Kuukauden vieras ja muuta kulttuuritarjontaa

Lukiossa vierailee esiintyjiä ja luennoitsijoita säännöllisesti "kuukauden vieraina.

Kansainvälisyys

Lukion yhtenä painopistealueena on kansainvälisyys. Erilaisia kansainvälisyyshankkeita on toteutettu kymmeniin eri maihin ympäri Eurooppaa, kaikkiaan jo yli 30 kertaa. Kaikilla lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua hankkeisiin.

Yrittäjyys

Toinen painopistealueemme on yrittäjyys. Tarjoamme opiskelijoille kaikkiaan kolme yrittäjyyskurssia. Kursseilla perehdytään niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin yrittäjyyteen.

Etäopiskelu

Olemme mukana Satalukiot -verkostossa, joka mahdollistaa muiden oppilaitosten opetustarjontaan osallistumisen videosillan tai verkon välittämänä etäopiskeluna. Satalukiot -verkoston oppilaitokset ovat yhtenäistäneet työtapoja ja -järjestyksiä opiskelijoille sopiviksi.

Oppitunnit

Lukiossa on 75 minuutin oppitunnit, kuten kaikissa Satalukiot -verkoston oppilaitoksissa.