Sivusto on suunniteltu tavallisille selaimille, jotka noudattavat sovittuja web standardeja. Sivuja on kuitenkin mahdollista lukea vanhoillakin selaimilla.


Merikarvian lukio

Moodle-
verkkoympäristö

moodle -verkkoympäristö

Helmi

Helmi

Edumerikarvia O365 -pilvipalvelu

Office 365

Digiyouth -hanke

Digiyouth -hanke

Adobe Connect

Adobe Connect

Google Classroom

Google Classroom

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintolautakunta

Facebook-yhteisö

Merikarvian lukion Facebook-yhteisö


Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa koko maassa tutkintoon osallistuminen edellyttää, että oppilas on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen aineen pakolliset kurssit tai, jos on kyse reaalikokeesta, opiskellut vähintään kahden kokeeseen sisältyvän oppiaineen vastaavan oppimäärän

Ylioppilastutkintoon sisältyy neljä pakollista koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

    Seuraavista neljästä kokeesta opiskelija valitsee itselleen KOLME muuta pakollista koetta.

  1. toisen kotimaisen kielen koe
  2. vieraan kielen koe
  3. matematiikan koe (tasot A ja B)
  4. reaaliaineen koe

Yo-tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.

MUISTA!

Neljästä pakollisesta kokeesta yhden pitää olla A-tason koe.

* Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen

* Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet (kokelas saa valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu)

* Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe

* Tutkintoon saa kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa

* Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi kuitenkin samassa oppiaineessa suorittaa vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet siten, että toinen koe katsotaan kokeen uusimiseksi

* Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana

* Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa mikä tulee tapahtua kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

* Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava

* Hyväksytty koe saadaan uusia vain kerran (ei aikarajaa).

* Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää.

Reaaliaineen koe

Reaalikoe kirjoitetaan yksittäisten reaaliaineiden kokeena. Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää.

1.päivä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

2.päivä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Yhtenä päivänä voit osallistua vain YHDEN reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Etukäteen on ilmoitettava kirjoitettava reaaliaine. Tutkinnon hajauttamalla voi halutessaan osallistua useaan reaaliaineen kokeeseen.